ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Pomaganie to codzienna praca

Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym obchodzony 23 lutego to tak naprawdę data w kalendarzu. Wiele organizacji, instytucji wykorzystuje ten fakt do podkreślenia codziennie wykonywanej przez nich pracy – prowadzenia stołówek charytatywnych, schronisk, placówek wsparcia dziennego. Niesienie pomocy to szereg działań, które wymagają ciągłości i koordynowania wsparcia na wielu płaszczyznach.

Osoby potrzebujące pomocy, mijamy na co dzień na ulicy, w pracy, będąc na zakupach. Niektórzy potrzebują wsparcia emocjonalnego, bo zmagają się z poczuciem samotności, chorobą. Inni potrzebują wsparcia materialnego i widzimy ich, kiedy proszą o datek przed wejściem do sklepu lub bezpośrednio na ulicy. Często od jednego gestu zaczyna się pomaganie w ramach realnej sieci wsparcia, którą tworzą organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i ostatnio coraz częściej podmioty wspierające powrót na rynek pracy.
„Dla nas to oczywiste, że zależy nam na jak najszybszym usamodzielnieniu mężczyzn, którzy trafiają do naszej Fundacji. W ramach ścieżki readaptacji oferujemy wsparcie pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, terapeutów ds. uzależnień, prawnika” – zaznacza Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Przypomnijmy, że Fundacja prowadzi schronisko dla 50 mężczyzn bezdomnych oraz hostel dla 20 potrzebujących. Proces wsparcia zaczyna się od przekroczenia progu Fundacji przy ul. Krakowskiej 34 i rozmowy z pracownikiem pierwszego kontaktu, kiedy ustalany jest zakres wsparcia, które ma pomóc w wyjściu z sytuacji kryzysowej i usamodzielnieniu się. Całość współpracy to szereg długofalowych działań, które pomagają odzyskać wiarę w siebie, aktywność zawodową i unormować sprawy życia bieżącego. Dla jednych ważnym elementem było uzupełnienie swojej edukacji, zdobycie nowego zawodu i wzmocnienie pozycji na rynku pracy. W takich sytuacjach wzmocnieniem są zasoby jakie posiada Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”. Część osób wybrała bezpłatne Szkoły Cosinus w Częstochowie uzupełniając wykształcenie średnie lub profesjonalne kursy zawodowe m.in. opiekuna medycznego. Kliku mężczyzn w ramach projektu „Centrum Aktywności Obywatelskiej” odbyło praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (kurs technologa robót wykończeniowych).

Współpraca z doradcą zawodowym

Celem wsparcia o charakterze zawodowym w ramach projektu CAO było zdobycie kompetencji czy kwalifikacji zawodowych, a także pomoc w znalezieniu pracy czy utrzymaniu zatrudnienia. Konieczność zastosowania wsparcia o charakterze zawodowym wynikała z diagnozy potencjału, predyspozycji oraz posiadanego doświadczenia czy kwalifikacji danego uczestnika. „Podczas spotkań z doradcą zawodowym opracowywane były najlepsze formy szukania pracy, analizowana była postawa dobrego pracodawcy i zaangażowanego pracownika. Wspólnie przeprowadzaliśmy testy pokazujące umiejętności i preferencje uczestników oraz podjęliśmy się prób inscenizacji dobrych praktyk podczas rozmów kwalifikacyjnych” – wylicza Iwona Kozak, doradca zawodowy w Klubie Integracji Społecznej.
Podczas realizowania projektu:
–  przeprowadzono rozmowy doradcze z 36 uczestnikami programu,
– 12 uczestników podjęło aktywne próby szukania pracy,
– 4 uczestników uzyskało zatrudnienie (z czego dwóch pracuje do dziś),
– 12 osób pracowało bądź podjęło prace w Centrum Integracji Społecznej.
Klub Integracji Społecznej był dofinansowany w 2022 roku ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach dotacji.

Przypomnijmy, że działalność prospołeczna wpisana jest na stałe w strategię CSR realizowaną przez wiele firm. Każdy przedsiębiorca, który deklaruje gotowość do zatrudnienia osób z wykluczenia społecznego, jednocześnie działa na rzecz społeczności lokalnych. Niesienie pomocy potrzebującym jest działaniem, które buduje szereg ważnych społecznie powiązań.

* zdjęcie remontu schroniska przy ulicy Legionów 50A

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content