ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Praca z osobami uzależnionymi jest drugim podstawowym działaniem (oprócz stołówki charytatywnej) podejmowanym przez fundację od czasu jej powołania. W pierwszych latach praca z osobami uzależnionymi skupiona była na motywowaniu zgłaszających się osób do podjęcia leczenia odwykowego w wyspecjalizowanych placówkach, lub też korzystania z alternatywnej formy walki z uzależnieniem. W ramach krzewienia etyki chrześcijańskiej organizowane były spotkania indywidualne i grupowe, wykłady i dyskusje m.in. na temat, czym jest alkoholizm, uzależnienie nikotynowe, rozluźnienie zasad obyczajowych w znaczeniu społecznym, medycznym i w świetle Słowa Bożego. Obecnie działania te są kontynuowane i poszerzone o utworzone grupy wsparcia. Program funkcjonowania grup wsparcia ma za zadanie integrację osób o podobnych złożonych problemach. Podczas spotkań omawiana jest istota uzależnienia, jego skutki społeczne, zdrowotne i rodzinne. Uczestnicy dzielą się własnymi doświadczeniami w walce z uzależnieniem. Organizowane są także spotkania z wolontariuszami wywodzącymi się z grupy osób uwolnionych od alkoholizmu oraz osób, które wyszły z bezdomności
i własnym życiem mogą zaświadczyć o skuteczności podejmowanych działań. Organizowane jest także życie towarzyskie członków Klubu poprzez zapewnienie ich członkom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego (np. spotkania przy kawie/herbacie, gry zespołowe, wspólne oglądanie filmu, wycieczki rowerowe, edukacyjne, udział w piknikach i imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację).

 

W ramach działań klubu organizowane były tzw. „Częstochowskie Dni Trzeźwości”, ich ideą przewodnią było zintegrowanie instytucji i organizacji na rzecz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Pogłębienie wiedzy na temat negatywnego oddziaływania alkoholu na organizm człowieka, skutków społecznych jego nadużywania oraz sposobów przeciwdziałania alkoholizmowi. Poprawę  świadomości na temat form i miejsc pomocy dla osób borykających się z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Uświadomienie potrzeby zacieśnienia współpracy z innymi podmiotami (między innymi: szkołami, uczelniami, świetlicami, klubami abstynenckimi, ośrodkami odwykowymi, ośrodkami terapeutycznymi itp.) w zakresie walki z alkoholizmem. Obecnie od 2014 roku w ramach działań Klubu Abstynenta „Droga do wolności” w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Święta Wielkanocne organizowane są warsztaty terapeutyczne oraz impreza integracyjna „Śniadanie Wielkanocne” (dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Częstochowa w ramach zadania publicznego – Małego grantu), podczas których Kluby Abstynenckie z terenu miasta Częstochowa prezentują swoje oferty programowe. Głównym celem tego zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wsparcie osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych członków ich rodzin w okresie świątecznym poprzez organizację spotkania integracyjnego na okoliczność Świąt Wielkanocnych, przygotowanie paczek świątecznych oraz poinformowanie o możliwościach uzyskania pomocy w zakresie terapii uzależnień (od alkoholu, narkotyków, hazardu itp.). 

Klub Abstynenta „Droga do Wolności” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00 w siedzibie Fundacji przy ul. Krakowskiej 34 i przy ul. Legionów 50A.

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46

Aktualności

  • Wszystkie posty
  • Aktualności
  • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

0 +
WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content