ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Projekty realizowane w 2016 roku

Urząd Miasta Częstochowy

 1. Zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Tytuł zadania publicznego: Klub Abstynencki „Droga do wolności”

 1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej – Udzielanie wsparcia (schronienia), zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

Tytuł zadania publicznego: Udzielenie schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem mężczyznom z terenu miasta Częstochowy (przewidywana liczba osób objętych usługą – 15)

 1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej – Udzielanie wsparcia (schronienia), zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

Tytuł zadania publicznego: Udzielenie noclegu wraz z jednym gorącym posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy (liczba osób objętych usługą – 50)

 1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej – Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a

Tytuł zadania publicznego: Ogrzewalnia Miejska dla osób bezdomnych

 1. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego

Tytuł zadania publicznego: Świetlica z elementem socjoterapii dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”

 1. Realizacja zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w latach 2016-2017
  w zakresie Organizowania Społeczności Lokalnej na terenie dzielnic Miasta Częstochowy. Organizowanie społeczności lokalnej w poszczególnych dzielnicach Miasta Częstochowy – Organizowanie społeczności lokalnej w dzielnicy Stare Miasto

Tytuł zadania publicznego: „Stare Miasto – Nowe Życie – Nowe Możliwości”

 1. Zadanie publiczne realizowane w trybie art.: z art. 19a – „Mały grant”
  Rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla osób uzależnionych przez Kluby Abstynenckie oraz spotkania integracyjnego „Śniadanie Wielkanocne”

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

8. Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

CEL NR 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych

tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych „Czas na zmiany”

Aktualności

 • Wszystkie posty
 • Aktualności
 • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

0 +
WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content