ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

logo-z-d-z-napisem

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” od 1 lutego 2016r. realizuje zadanie publiczne pn. „Stare Miasto – Nowe Życie – Nowe Możliwości. Organizowanie Społeczności Lokalnej w dzielnicy Stare Miasto”. Zadanie jest częścią składową projektu pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.


Zadanie „Stare Miasto – Nowe Życie – Nowe Możliwości” stanowi kontynuację dotychczasowych działań związanych z organizowaniem społeczności lokalnej na terenie dzielnicy Stare Miasto, realizowanych w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach zadania na Starym Mieście zaplanowano liczne działania animacyjne, integracyjne, środowiskowe, informacyjne, diagnostyczne i edukacyjne.


Czym jest Organizowanie Społeczności Lokalnej?

Organizowanie Społeczności Lokalnej (w skrócie OSL) to model działań w obszarze pomocy społecznej skoncentrowany na aktywizowaniu mieszkańców, zachęcaniu ich do tego, by nauczyli się brać swoje sprawy w swoje ręce, tak by „chciało im się chcieć”. Modelowi OSL przyświeca założenie, że pomoc społeczna powinna równolegle z udzielaną pomocą finansową, prowadzić działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego.


Jak zaczęło się Organizowanie Społeczności Lokalnej w Częstochowie?

Działania partnerskie w ramach organizowania społeczności lokalnej w Częstochowie rozpoczęły się w październiku 2012 roku i skoncentrowane były na terenie tzw. czerwonych bloków przy ul. Limanowskiego 47/49 (na „Starym Rakowie”). Inicjowaniem tworzenia partnerstwa zajmowało się dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, odbywających szkolenie w ramach 2-letniego projektu organizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dla przyszłych organizatorów społeczności lokalnych.

Wybrany teren został dokładnie zdiagnozowany, czego efektem było powstanie mapy zasobów i potrzeb, będącej swoistym laboratorium dla działań aktywizujących i podstawą do zainicjowania lokalnej współpracy partnerskiej. Działania zainicjowane w ramach szerokiej współpracy międzysektorowej przyczyniły się do powstania realnych zmian nie tylko w wyglądzie starych bloków „czerwonego Rakowa” i ich podwórek, ale i we wzroście poczucia sprawstwa, integracji oraz tożsamości lokalnej.


Jak zaczęło się Organizowanie Społeczności Lokalnej na Starym Mieście?

Pod koniec 2012 roku rozpoczęto tworzenie drugiej mapy zasobów i potrzeb – dla rejonu Starego Rynku w dzielnicy Stare Miasto. W październiku 2013 r. rozpoczęły się działania związane z realizacją projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Zatrudniony został animator lokalny, którego zadaniem była realizacja „Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto na lata 2013-2016”, stanowiącego narzędzie organizowania społeczności lokalnej. Od początku 2014 roku działania animatora wspierane były przez pracownika socjalnego – organizatora społeczności lokalnej. Proces budowania drugiego na terenie Częstochowy lokalnego partnerstwa odbywał się w drodze bezpośredniego rozpoznania podmiotów z terenu dzielnicy Stare Miasto, zapoznania ich z metodą organizowania społeczności lokalnej, organizację spotkań partnerskich, planowanie wspólnych działań oraz „sprawdzanie się” w działaniu partnerskim. W ramach inicjowania Partnerstwa nawiązana została współpraca z wieloma instytucjami, organizacjami i firmami, które wspierały proces zmiany w społeczności lokalnej i w różnych ułożeniach (tzw. grupach roboczych) angażowały się w prace podejmowane ze społecznością lokalną.

Liczne spotkania i działania partnerskie prowadzone od 2012 r. w dzielnicy Raków i od 2013 r. w dzielnicy Stare Miasto, pozwoliły partnerom na poznanie się, budowanie wzajemnego zaufania, odkrywanie i rozwijanie zasobów własnych oraz zasobów wspólnych – wyzwalanych w działaniu partnerskim. Za koordynację Partnerstw Lokalnych odpowiadał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dnia 28 października 2014 roku nastąpiło certyfikowanie obu Partnerstw na Rzecz Aktywności Lokalnej. Do tego czasu partnerstwa działały w postaci nieformalnej, czego rezultatem było wstąpienie do oficjalnego Partnerstwa podmiotów faktycznie zaangażowanych. Ceremonia certyfikacji zorganizowana została przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.


Partnerzy
Urząd Miasta Częstochowy
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego – Filia nr 16
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego – Filia nr 18
Biuro Turystyczne Piast Tourist
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie
Firma „Manager”
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
Fundacja Kulturoholizm
HARIT Krzysztof Bednarek
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Rada Dzielnicy Stare Miasto
Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Alternatywa 21”
Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Dom i Wnętrze”
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie
Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie „RESCUE TEAM”
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie
TELSAT.TV Spółka z o.o.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie


Przyjaciele Partnerstwa

Fundacja Integracji Społecznej FENIKS
Fundacja Oczami Brata
Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Canis e Catus”


Kontakt

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

Punkt Organizowania Społeczności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. 503 129 588

e-mail: osl.staremiasto@gmail.com

Animator lokalny: Jolanta Baron

Animator kreatywny: Daniel Malinowski

Mieszkańcu, zapraszamy! 🙂

 

Aktualności

  • Wszystkie posty
  • Aktualności
  • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0 +
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY
0

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content