ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Karnawałowe szaleństwa w „Konduktorowni”

Dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Stare Miasto, w tym podopiecznych świetlicy „Życie poza szkołą”, nocka zabaw w częstochowskiej Konduktorowni to stały element w kalendarzu lokalnych atrakcji, dlatego podczas tegorocznych ferii nie mogło jej zabraknąć. „Pozytywnie zakręcona nocka” wypełniona była tańcem, zabawami i śmiechem zadowolonych uczestników. Tradycyjnie dzieci i młodzież postanowiły nam pokazać jak się należy bawić. Przede wszystkim należy się przebrać, tańczyć do głośnej muzyki, dużo biegać i brać udział w konkursach. Energii nikomu nie zabrakło, a zabawę rozpoczęliśmy od świętowania urodzin naszej koleżanki Ani Grudzińskiej. Był tort, śpiewanie sto lat i występ młodego muzyka Damiana Nogi – pseudonim „Szklany”, czyli moc radosnych przeżyć.

Za wspólną zabawę dziękujemy radnemu miasta Częstochowy Dariuszowi Kapinosowi, Urzędowi Miasta Częstochowy, który z ramienia Wydziału Polityki Społecznej reprezentowała Patrycja Bajerska (koordynator projektu „Stare Miasto – Nowe  Życie”) oraz dyrektorowi MOPS Częstochowa Małgorzacie Mruszczyk. Za możliwość bawienia się w tak wyjątkowym dla Starego Miasta miejscu dziękujemy ZGM „TBS” Sp. z o.o., który od kilku lat udostępnia na tę okazję budynek Konduktorowni, za całonocne zabezpieczenie imprezy podziękowania składamy Straży Miejskiej w Częstochowie, a za sprawy transportowe Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że Dom i Wnętrze” – aktywnym członkom Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”. Program nocki został przygotowany przez pracowników i wolontariuszy Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” w zakresie działań świetlicy – rozszerzonych dzięki uruchomieniu Klubu Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia dla osób z dzielnicy Stare Miasto – oraz działań Organizowania Społeczności Lokalnej, realizowanych w ramach zadania publicznego powierzonego Fundacji przez Gminę Miasto Częstochowa.

 

„Pozytywnie zakręcona nocka” została zorganizowana w ramach projektu „Stare Miasto-Nowe Życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych poprzez Zleceniodawcę ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content