ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Śniadanie Wielkanocne – zgodnie z tradycją, nie zapominajmy o drugim człowieku

Tegoroczne „Śniadanie Wielkanocne”, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywać się będzie w cieniu pandemii COVID-19. Z tego względu, również w tym roku nie będzie tradycyjnego spotkania wielkanocnego, gdyż obowiązuje nas wszystkich przestrzeganie zaostrzonych zasad bezpieczeństwa. Osoby, do których adresowane jest wsparcie otrzymają paczki z artykułami spożywczymi i świątecznymi potrawami. Ważne, aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie czuć wsparcie i miłość innych.

W tym roku „Śniadanie Wielkanocne” odbędzie się 3 kwietnia 2021 roku, w Wielką Sobotę, a miejscem uroczystości będzie tak jak w minionym roku stołówka charytatywna Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przy ulicy Krakowskiej 34.

„Śniadanie” skierowane jest do 350 mieszkańców Częstochowy w wieku senioralnym, kobiet i mężczyzn, w tym osób samotnych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, niezaradnych życiowo i społecznie, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, uzależnionych itp.

Każda z osób objętych wsparciem, otrzyma paczkę z tradycyjnymi potrawami świątecznymi oraz artykułami spożywczymi. Posiłek na stołówce zjedzą tylko ci, którzy z różnych przyczyn nie mogą go spożyć w domu. Osobom, które nie będą mogły osobiście przyjść do Fundacji po paczkę ze względu na stan zdrowia lub kwarantannę, a które zgłoszą ten fakt do Fundacji, paczka zostanie dostarczona przez wolontariuszy do domu/miejsca zamieszkania. Z uwagi na wciąż panującą sytuację pandemiczną przy wydawaniu posiłku i paczek zostaną zachowane szczególne środki ostrożności oraz będą przestrzegane obostrzenia i zalecenia GIS i Ministra Zdrowia.

W przygotowanie potraw i paczek oraz ich wydawanie jak co roku zaangażowani będą pracownicy fundacji, wolontariusze (w tym osoby z bezdomności), a także członkowie Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”.

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości planowane jest na godzinę 12.00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Inicjatywa – „Śniadanie Wielkanocne” jest realizowane w ramach zadania publicznego w trybie „małych grantów”, na które Fundacja otrzymała dofinansowana ze środków Gminy Miasto Częstochowa w kwocie 7000,00 zł.

Z uwagi na koszty związane z przygotowaniem paczek z artykułami spożywczymi i potrawami świątecznymi dla tak wielu osób oraz licznymi podwyżkami cen żywności, uruchomiona została internetowa zbiórka środków finansowych na ten celhttps://zrzutka.pl/d8nmmj.

Każda, nawet najdrobniejsza wpłata, jest na wagę złota. Zadbajmy o to, aby czas pandemii był nie tylko czasem lęku o zdrowie i niepokoju o jutro, lecz także czasem troski i życzliwości.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content