ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Remont schroniska przy ulicy Legionów

W Schronisku dla osób w kryzysie bezdomności przy ulicy Legionów 50A rozpoczął się remont. Pomieszczenia zostaną dostosowane do standardu zgodnego z ustawą o pomocy społecznej oraz do wymogów standardu określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.

W schronisku przy ul. Legionów 50A w połowie maja rozpoczął się od dłuższego czasu planowany remont, którego celem jest przystosowanie pomieszczeń do określonych standardów,
a także
poprawa warunków bytowych osób będących w kryzysie bezdomności przebywających
w
schronisku, oraz podniesienie estetyki placówki.

Prace remontowe obejmować będą m.in.: kompleksową przebudowę łazienek, wyodrębnienie nowego miejsca na pokój dla opiekunów i dla specjalistów tj. psychologa/terapeuty uzależnień, pracownika socjalnego, do przeprowadzania rozmów indywidualnych, przeniesienie pralni i wyodrębnienie nowego pomieszczenia – pokoju z łazienką (izolatki), które zapewni możliwość odizolowania na pewien czas osoby chorej, w celu uniknięcia zarażenia pozostałych współmieszkańców (istotne z uwagi na COVID-19). Planujemy również podzielić na dwie części dotychczasowe pomieszczenie do spożywania posiłków, wyodrębnić aneks kuchenny, aby osoby przebywające w schronisku mogły przygotowywać sobie posiłki nie przeszkadzając innym mieszkańcom, np. podczas oglądania TV.

W pracach remontowych w ramach wolontariatu udział wezmą 2 osoby z kryzysu bezdomności, przebywające w placówce, które ukończą kurs/szkoleni, którego celem będzie teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do wykonywania prac budowlanych związanych z wykańczaniem budynków.

Remont schroniska częściowo zostanie przeprowadzony w ramach projektu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. MODUŁ III: INFRASTRUKTURA, działanie: 1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych; 2) adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych; Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Zadanie zostało dofinansowany w kwocie 136 400,00 ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022 i potrwa do 31.12.2022 roku.

 

 

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content