ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Siła, mobilizacja, działanie – nowy rok dla organizacji pozarządowych

Nowy rok, nowe wyzwania. Dużo gorzkiej prawdy w powiedzeniu, które w swoim przekazie niesie stawiane czoła przeciwnościom i uczenie się nowego. Tymczasem początek roku dla organizacji pozarządowych to ustalanie działań, które są wpisane w statut i przewidywanie nieprzewidywalnego.

Działalność ngo nie różni się zbytnio od działalności innych podmiotów gospodarczych. W obu przypadkach nieodzowna jest potrzeba gospodarczego myślenia w kwestii wdrażania strategii rozwoju organizacji, zaplanowania działań i pozyskania środków na ich realizację. Nawet jeżeli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej (tak jak Fundacja Chrześcijańska „Adullam”). Początek roku to czas ważnych działań, m.in. w styczniu składane są sprawozdania z realizowanych zadań publicznych zakończonych w poprzednim roku, wdrażane są zaplanowane przedsięwzięcia w oparciu o przyjęty budżet, następnie dla sprawnego zabezpieczenia przebiegu działań dokonuje się przesunięć kadrowych i wielu innych. „Aby zabezpieczyć odpowiedni poziom świadczeń usług oferowanych przez Adullam potrzebujemy do pracy ludzi chętnych i ofiarnych. Szczególnie, jak w naszym przypadku, pracowników nie jest wielu, a działań coraz więcej. Aby je skoordynować, wykonać i prawidłowo rozliczyć, pracujemy często do skutku” – podsumowuje Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Organizacje pozarządowe mają także coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Każda otrzymana, pozyskana złotówka ma być transparentnie rozliczona.

Zasób ludzki a działania organizacji

Dla organizacji zasób ludzki to przede wszystkim człowiek – wolontariusz, pracownik, współpracownik, kolega, koleżanka, który pracując na konkretnym stanowisku realizuje misję i działania Fundacji, na rzecz osób będących w zawirowaniach życiowych. Począwszy od pracownika pierwszego kontaktu, który w osobistej rozmowie diagnozuje, jakiej pomocy można udzielić osobie, która się zgłosiła z prośbą o wsparcie po wykwalifikowanego specjalistę w danej dziedzinie np. terapeuta uzależnień, prawnik itp. Przykładem pracy dla człowieka i z człowiekiem są mężczyźni w kryzysie bezdomności, którzy jako mieszkańcy Hostelu i mieszkańcy schroniska dla osób w kryzysie bezdomności od rana zajmują się pracą na stołówce charytatywnej, w kuchni, w magazynach i innych miejscach zadań statutowych naszej organizacji. „Często wolontarystycznie, oddając swój wolny czas, jak jest w przypadku czynnej zawodowo donatorki – wolontariuszki Fundacji 86-letniej Krystyny Piłatowicz” – dodaje Elżbieta Ferenc. Wszystkie podejmowane działania, służą człowiekowi i są udzielane bezpłatnie. Jest to możliwe m.in. dzięki zleconym z Gminy Miasto Częstochowa zadaniom takim jak np. prowadzenie stołówki charytatywnej czy schroniska oraz realizowanym zadaniom publicznym dofinansowanym przez Gminę Miasto Częstochowa z zakresu profilaktyki alkoholowej, pieczy zastępczej, czy organizowania społeczności lokalnej. W naszym przypadku prowadzenia Centrum Aktywności Obywatelskiej w dzielnicy Starego Miasta, w tym partnerstw lokalnych.

Nowy rok, jaki będzie?

„Jeżeli weźmiemy pod uwagę założenia względem realizacji projektów czy zadań zleconych, to w miarę stabilny. Ale doświadczenia 2022 roku mówią nam, że niczego nie możemy być pewni. Mam na myśli wojnę na Ukrainie, której wielowymiarowe skutki odczuwać będziemy bardzo długo” – zauważa Elżbieta Ferenc. Co to znaczy dla organizacji? Szybką reakcję na wydarzenia, przesuwanie środków, aby wspomóc tych, którzy znaleźli się w kryzysie, organizowanie zbiórek i wsparcie doraźne. Najczęściej są to działania, które wykraczają poza budżet Fundacji, dlatego dużym wsparciem okazują się darowizny rzeczowe i finansowe przekazywane przez darczyńców. Każdy może włączyć się w pomoc na rzecz drugiego człowieka, przekazując 1,5% na KRS 00000067093 oraz darowizny na konto: w Banku PEKAO S.A. I/O w Częstochowie nr 95 1240 1213 1111 0010 0717 3690. Zachęcamy do śledzenia działań Fundacji na Facebooku oraz czytania wzmianek w lokalnych mediach.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content