ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

O Fundacji – między innymi – w “Gazecie Częstochowskiej”

“Nie odwracają wzroku” – taki tytuł nosi artykuł w świąteczno-noworocznym wydaniu “Gazety Częstochowskiej”. Podsumowuje on działalność kilku instytucji, których celem jest walka z ubóstwem. Tytuł pochodzi od nazwy projektu “Nie odwracaj wzroku”, realizowanego przez MOPS w Częstochowie w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010. W tekście sporo miejsca poświęcono Fundacji:

“Z MOPS-em współpracują także inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób potrzebujących. Fundacja Chrześcijańska “ADULLAM” prowadzi m.in. stołówkę bezpłatnego żywienia. Przez sześć dni w tygodniu wydawane są tutaj 2-daniowe obiady, z których korzysta ok. 500 osób, w tym ok. 200 dzieci i młodzieży. Na większą pomoc fundacji nie pozwoliłyby finanse. – Obserwujemy wzrost liczby potrzebujących osób na przestrzeni ostatnich lat, ale i tak nasza pomoc nie mogłaby być już większa. Im biedniejsza gmina, większy poziom bezrobocia, tym więcej jest ludzi biednych i zaniedbanych. Oprócz dożywiania, prowadzimy także doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne, dzieci mają zajęcia specjalistyczne z socjologiem, terapeutą zajęciowym, logopedą, a także udzielane są korepetycje, pomoc w nauce, organizowany jest wypoczynek letni i zimowy na terenie fundacji. Ponadto zaangażowaliśmy się w projekt badawczy we współpracy z lokalnym Bankiem Żywności w Częstochowie. Jego celem jest badanie skuteczności niesienia pomocy żywnościowej osobom znajdującym się w grupie wykluczenia społecznego – wyjaśnia prezes Elżbieta Ferenc.”

fragment artykułu “Nie odwracają wzroku”, Izabela Woźnicka, “Gazeta Częstochowska”, 23 grudnia 2010-12 stycznia 2011

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content