ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Wyciągnąć do życia

15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o zrezygnowanie w tym dniu ze spożywania alkoholu. Alkoholizm jest jedną z najbardziej popularnych chorób w skali globalnej i przyczyną śmierci około 2,5 milionów ludzi rocznie*.

Zjawisko alkoholizmu jest tematem tabu. Osoby pijące borykają się ze stygmatyzacją, a same swoją chorobę zakrywają wstydem i ogromnym bólem. Wielu uzależnionych nie przyznaje się do swojego nałogu, nie podejmuje leczenia. W ten sposób nakręca się spirala uzależnienia, kłamstw, człowiek wypada z zwyczajowego rytmu pracy i życia zawodowego.

Praca z osobami uzależnionymi to statutowe działanie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, która od 30 lat wspiera osoby będące w kryzysie życiowym. „Nasze działania nakierowane są na pomoc całej rodzinie, a nie tylko osobie uzależnionej. Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym w pierwszej kolejności jest nastawiona na pomoc w rozwiązywaniu problemów rodziny, poprawie jej funkcjonowania, zanim nastąpi całkowity rozkład więzi rodzinnych” – zaznacza charakter działań Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” jej prezes Elżbieta Ferenc.

W siedzibie Fundacji przy ulicy Krakowskiej 34 funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Wspierający dla osób uzależnionych i współuzależnionych członków ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny. We wtorek można skorzystać z pomocy psychologa/terapeuty uzależnień, który udziela osobom i rodzinom konsultacji oraz porad w sprawach uzależnień i przemocy. Szczególnie w kierunku zmiany ich szkodliwego dotychczasowego sposobu picia, motywuje do podjęcia leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego. W środy porad z różnych dziedzin (np. prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego udziela prawnik. Dla wielu osób to ogromne wsparcie, bo wizyta na rynku otwartym przekracza ich możliwości finansowe. Po analizie przedłożonych mu dokumentów, sporządza opinie prawne, przygotowuje pisma do sądów oraz innych instytucji.

Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że wsparcie to przede wszystkim wzmocnienie potencjału człowieka, wydobycie i wskrzeszenie w nim jego wartości. To długi i mozolny proces, ale kiedy w grę wchodzi życie ludzkie to mobilizacja jest największa.

W Częstochowie w ramach I Częstochowskich Dni Trzeźwości można skorzystać z szeregu inicjatyw realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz stowarzyszenia abstynenckie, m.in.: prelekcje w szkołach dot. bezpiecznych zachowań oraz szkolenia dla wychowawców, w zakresie profilaktyki uzależnień; rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie; konkursy profilaktyczne dla dzieci oraz spotkania z rodzicami i opiekunami, dot. profilaktyki uzależnień i przemocy (szczegóły na https://www.adullam.pl/!!!babel).

* https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-trzezwosci

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content