ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

I Częstochowskie Dni Trzeźwości

Program obchodów I Częstochowskich Dni Trzeźwości obejmuje szereg inicjatyw realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz stowarzyszenia abstynenckie.

W ramach działań zaplanowano m.in.:

  • dodatkowe godziny pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego na terenie miasta Częstochowy oraz punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • przeprowadzenie prelekcji w szkołach dot. bezpiecznych zachowań oraz szkoleń dla wychowawców, w zakresie profilaktyki uzależnień, rozpoznawania zachowań ryzykownych oraz wczesnych objawów zażywania środków psychoaktywnych,
  • dystrybucję materiałów informacyjnych dot. profilaktyki uzależnień, podczas spotkań grup roboczych i rozmów z osobami dotkniętymi przemocą oraz stosującymi przemoc, w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
  • rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
  • prowadzenie akcji „otwarte drzwi” oraz poszerzenie oferty wsparcia dla osób współuzależnionych i całej społeczności, zapewnienie pomocy terapeuty uzależnień przez stowarzyszenia abstynenckie,
  • przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych przez psychologa – specjalistę terapii uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i będących w kryzysie bezdomności,
  • przeprowadzenie konkursu profilaktycznego dla dzieci oraz spotkania z rodzicami i opiekunami, dot. profilaktyki uzależnień i przemocy,
  • dodatkowe wsparcie streetworkerów prowadzone w ramach świetlicy podwórkowej.

A co Ty możesz zrobić? To proste – powstrzymaj się od spożywania alkoholu!

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH ORGANIZATORÓW I WSPÓŁORGANIZATORÓW

Organizator: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie

Współorganizatorzy/realizatorzy:

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content