ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Jako firma możesz nas wesprzeć na kilka sposobów:

Darowizna

Działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych jak Fundacja Chrześcijańska “Adullam”, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Pracownicy, wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (CCI). Myślą przewodnią obu strategii jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa.

Możesz wspierać działania statutowe Fundacji „Adullam” wpłacając dobrowolną kwotę na nasze konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. I O. w Częstochowie nr 96124012131111000023794850

Każdy Darczyńca ma prawo odliczyć darowizny od dochodu wykazanego w rocznym PIT.

Darowizna może zostać odliczona od podatku:

– 6% osoby indywidualne,

– 10% podmioty gospodarcze.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy jest działaniem, które polega głównie na podejmowaniu i wspieraniu idei, które przyświecają organizacjom i fundacjom. Jest wymianą między dwoma sektorami, biznesu i działań non-profit.

Pracownicy firm wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Przykłady działań:

  • Piąta edycja kampanii Honorowy Dawca Energii Fortum, gdzie dzięki zaangażowaniu częstochowian i częstochowianek którzy przebyli łącznie 262 tys. km, dzięki czemu zajęli drugie miejsce i wywalczyli 20 tys. zł dla Fundacji Chrześcijańskiej “Adullam”.
  • Zajęcia podnoszące wiedzę dla dzieci i młodzieży oferowane przez pracowników Politechniki Częstochowskiej.

Korzyści dla pracodawcy


Pracownicy oprócz aktywności zawodowej mają szansę uczestniczyć w czymś „więcej” niż osiąganie korzyści ekonomicznych dla firmy. Działania te wzmacniają poczucie więzi pracownika z firmą, umożliwiają wzrost świadomości znaczenia takiego zaangażowania w działalność społeczną, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku marki oraz realizacji zobowiązań wobec społeczeństwa, które korzysta z ich usług.

Korzyści dla pracownika


Dzięki takiej inicjatywie pracownicy mogą sprawdzić się w nowych sytuacjach, nabyć wiedzę i umiejętności, które później są w stanie wykorzystać w codziennej pracy. Podczas uczestnictwa w projektach społecznych integrują się z pozostałymi pracownikami, nawiązują nowe znajomości, a może nawet przyjaźnie. Dobry, zgrany zespół to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Rodzaje wolontariatu:

– wolontariat kompetencji np. szkolenia, konsultacje, pomoc w biurze, wsparcie informatyczne i marketingowe

– wolontariat usług np. prace remontowo-budowlane

– wolontariat rzeczowy np. użyczanie sprzętu, lokalu, produktów na rzecz organizacji społecznej

– wolontariat czasu – zaangażowanie osobiste pracowników np. kwestowanie, roznoszenie ulotek, rozwożenie darów, czy pomoc w sadzeniu drzew.

Współpraca w ramach działań CSR

Fundacja Chrześcijańska “Adullam” zaprasza do działań społecznych, w ramach działań CSR firma może docierać z pomocą do ludzi w trudnej sytuacji finansowej, głodnych, bezdomnych, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, starszych, samotnych, dzieci z rodzin ubogich. Wspólnie z Fundacją można stworzyć dzieło, w którym najważniejszą rolę odgrywa uważność na drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na jego potrzeby i chęć niesienia pomocy.

Firma może razem z nami zaangażować się we wspieranie ludzi, ich rodzin i lokalnych społeczności na wiele sposobów, m.in. poprzez regularne wsparcie, w ramach długofalowego partnerstwa strategicznego, programów lojalnościowych lub zaangażowania pracowników i pracowniczek (wolontariat pracowniczy, przekazywanie końcówek pensji na rzecz działań fundacji). Fundacja jest otwarta na to, aby wspólnie z zaangażowanymi pracownikami firmy wypracować optymalny, indywidulany model współpracy, który przyniesie obopólne korzyści oraz będzie spójny z celami społecznej odpowiedzialności i specyfiką działalności i strategii firmy.

Fundacja chrześcijańska Adullam zaprasza do współpracy firmy uznające wartości i cele zgodne z fundacją, która poprzez wspólne działania chce wzmocnić wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.

Co oferujemy:

– wzmocnienie wizerunku firmy zaangażowanej we wspieranie ważnych celów społecznych,

– zaplanowanie strategii firmy CSR w oparciu o działania Fundacji,

– zaangażowanie pracowników firmy we współprace z Fundacją,

– współpracę z wiarygodnym i rozpoznawalnym partnerem społecznym jakim jest Fundacja Chrześcijańska Adullam, działająca na rynku prawie 30 lat, respektującym standardy etycznej współpracy i etycznego fundraisingu,

– informowanie o efektach wsparcia firmy w mierzalnych skutkach.

Fundacja Chrześcijańska “Adullam” docenia partnerów biznesowych, szczególnie partnerów strategicznych, ponieważ dzięki przekazywanym przez nich środkom i udzielanemu wsparciu możemy planować i realizować długofalowe, skuteczne działania oraz z większą elastycznością reagować na potrzeby ludzi, którym pomagamy.

Payroll

Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz Fundacji Chrześcijańskiej Adullam w regularny sposób części ich przychodów (np. „końcówki” pensji lub stałej kwoty). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania dowolnej kwoty ze swojego wynagrodzenia, który zostaje bezpośrednio przekazany w formie dotacji.

Marketing Społeczny

Marketing społecznie zaangażowany to sytuacja, kiedy dany mechanizm biznesowy zaspokaja zarówno cele ekonomiczne przedsiębiorstwa, jak również odpowiada na pewne problemy społeczne, starając się je komunikować i rozwiązywać. Jest to najprostszy przejaw szerszego zjawiska zwanego “społeczną odpowiedzialnością biznesu”. Może to być np. realizacja zasady „kupujesz – pomagasz”, gdzie firma wprowadza produkt dedykowany (lub usługę), z którego % od sprzedaży firma dedykuje Fundacji Chrześcijańskiej “Adullam”.

Wpłaty indywidualne

Systematyczna miesięczna zapewni naszym podopiecznym regularne wsparcie i pomoc.

Twoja darowizna to ogromna pomoc. Dzięki niej Fundacja Chrześcijańska Adullam pokryje koszty:

  • codziennych obiadów dwudaniowych, których wydawanych jest 6 razy w tygodniu po 500 sztuk,
  • systematycznej pomocy dla seniorów,
  • systematycznej pomocy dla osób w kryzysie bezdomności, przekazania im ciepłego posiłku, ubrań, zwłaszcza obuwia oraz zapewnienia schronienia,
  • cyklicznych imprez organizowanych przez Fundację Chrześcijańską Adullam (Przystanek Warta, Śniadanie Wielkanocne, Mikołaj z ulicy Krakowskiej),

Aktualności

  • Wszystkie posty
  • Aktualności
  • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0 +
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY
0

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content