ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” w Częstochowie we współpracy z Województwem Śląskim w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012 roku realizuje w okresie od 01.09.2012 roku do 31.12.2012 roku zadanie publiczne z obszaru przeciwdziałania problemom alkoholowym pod tytułem „Moja rodzina”.

Celem głównym zadania jest przeciwdziałanie problemom alkoholowym wśród 40 mieszkańców miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego (28 dzieci i młodzieży oraz 12 osób dorosłych-rodzice/opiekunowie) poprzez prowadzone działania profilaktyczne.

Cel główny realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:

1)      Zidentyfikowanie indywidualnych potrzeb w rodzinach borykających się z uzależnieniem alkoholowym,

2)      Zainicjowanie procesu zmian (postaw, zachowań, dążeń) wśród beneficjentów,

3)      Zespolenie członków rodzin beneficjentów,

4)      Zapoznanie beneficjentów zadania publicznego z profilaktycznymi działaniami związanymi z uzależnieniem,

5)      Szerzenie idei życia bez nałogów wśród klientów Fundacji oraz w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.

Identyfikacja potrzeb beneficjentów (zarówno dorosłych jak i dzieci) następuje podczas spotkań indywidualnych o charakterze profilaktycznym.  W czasie spotkań rozmówcy podają konkretne doświadczenia z przeszłości, które wpłynęły na ich przekonania, zachowania i sposoby radzenia sobie w życiu (bądź nie radzenia). Problemy w kontaktach międzyludzkich (w tym w rodzinie), które swoją podstawę miały w wycofaniu się z życia społecznego i zamknięcia z  własnym problemem uzależnienia alkoholowego w domu.

Spotkania  ze specjalistami pozwalają wpłynąć na zmianę obrazu postrzegania siebie w sposób bardziej realny, zobaczyć jak dotychczasowe ich zachowania i nałogi (bądź reakcje osoby współuzależnionej) wpływały na ich bliskich i otoczenie. Osoby te podczas spotkań są zachęcane do podjęcia wysiłku w celu zmiany dotychczasowych wzorców zachowań i kreowania nowych oraz  do wzięcia udziału w programach prowadzonych przez ośrodki terapii uzależnień.

Dla dzieci i młodzieży podczas cyku spotkań socjoterapeutycznych obejmujących między innymi gry i zabawy  ruchowe ulega poprawie stan psychiczny, zostaje  odwrócona ich uwaga od problemów w domu i szkole. W trakcie tych spotkań pod okiem socjoterapeuty prowadzone są również zajęcia plastyczne jako spontaniczne i nieświadome dążeniem do samourzeczywistnienia się . W ramach zajęć terapeutycznych celem, których jest integracja dziecko – rodzic prowadzone są  gry zespołowe  „piłkarzyki”. Celem tej zabawy jest zintegrowanie członków rodziny w rywalizacji z innym zespołem o drobne upominki. Daje to poczucie wspólnoty i poprawę  relacji w rodzinie. W ramach tego zadania planuje się przeprowadzenie 3 konkursów: plastyczny, fotograficzny i gra zespołowa rodzic – dziecko „piłkarzyki”.

Profilaktyka uzależnień poruszana jest w trakcie spotkań indywidualnych z socjoterapeutką jak również podczas warsztatów grupowych organizowanych dla dzieci i młodzieży. Szczególnie interesujące są spotkania z młodzieżą będącą w wieku dojrzewania psychicznego, która przyswaja sobie lub tez gruntuje wiedzę z zakresu wpływu alkoholu i innych substancji uzależniających na życie człowieka oraz ich szkód psychospołecznych i biologicznych.

Zajęcia edukacyjne z informatykami pozwolą dzieciom nabyć wiedzę, m. in dotyczącą bezpiecznego poruszania się po internecie („Bezpieczny internet”), prezentacji i rejestracji w grach MMORPG oraz obróbki zdjęć w programach graficznych i internetowych online, prezentacji dźwięku 3D (omówienie sposobu jego powstawania), przygotowania materiałów z powyższego zakresu w formie ulotki na stronę internetową.

Na tą okoliczność dzieci i młodzież opracowały ulotkę, która została umieszczona na stronie internetowej Fundacji.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego w kwocie 11.200 zł.

Aktualności

  • Wszystkie posty
  • Aktualności
  • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0 +
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY
0

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content