ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

„Mały Książę” od wielkich spraw

Po raz 12 w ogóle, a czwarty raz w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana odbył się „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”. Ta charytatywna impreza w największej mierze jest uwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy dzieci i młodzieży ze świetlicy „Życie poza szkołą”. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy, instytucji i organizacji, partnerów, wolontariuszy i darczyńców (którzy współfinansowali paczki dla dzieci) udało się zabrać wszystkich zebranych w magiczną podróż z „Małym Księciem”.

 

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” to uroczystość, podczas której ponad 500 dzieci otrzymuje od Mikołaja wymarzony prezent. Aby mogło do tego dojść, potrzeba wielu miesięcy pracy i wspólnych działań. „Nie sposób zliczyć, ile osób jest zaangażowanych w organizację tej imprezy. Z roku na roku jesteśmy mile zaskakiwani chęcią współpracy i niesienia pomocy dzieciom. To nas mobilizuje w przygotowaniach do kolejnego „Mikołaja z ulicy Krakowskiej“ – podkreśla Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam“. Przedsięwzięcie ma wiele punktów logistycznych, związanych z dekoracjami, specjalnie uszytymi strojami i tematem przedstawienia, które łączy w całość Małgorzata Grudzińska, a pomaga jej w tym grono mniej lub bardziej tajemniczych „Pomocników Mikołaja“. W zespole złożonym z Barbary Tryby i Arkadiusza Kluby, kadry Fundacji i pracowników świetlicy „Życie poza szkołą“, jak również wielu osób i podmiotów związanych z działaniami prowadzonymi w społeczności lokalnej dzielnicy Stare Miasto, kilka miesięcy wcześniej rozpoczynają się intensywne prace nad scenariuszem wydarzenia oraz całościową oprawą tej dedykowanej najmłodszym uroczystości.

Tego wieczoru to dzieci są najważniejsze. I to właśnie one, w podzięce, przygotowują spektakl, który adresują zarówno do Mikołaja, jak i swoich kolegów i koleżanek, ich opiekunów i rodziców. 3 grudnia 2018 roku zebrani w Filharmonii goście i rodzice obejrzeli widowisko słowno-muzyczne „Mały Książę“, oparte na powieści Antoine de Saint-Exupery’ego pod tym samym tytułem. Kim jest Mały Książę? Jaka jest jego historia? W opowieści Małego Księcia ukryta jest uniwersalna prawda o życiu. „Mały Książę” to przestroga dla wszystkich ludzi, którzy są oczarowani władzą, bogactwem, sławą i pozycją społeczną, wiedzą, bezrefleksyjnym działaniem czy szukaniem łatwego zapomnienia. Antoine de Saint-Exupery przypomina nam, że po oczarowaniu wizją łatwego i wygodnego życia, musi przyjść spojrzenie na to, co daje człowiekowi szczęście, a ukryte jest w mocy prawdziwej przyjaźni.

Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy, darczyńców (Dofinansowano ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. ), członków i przyjaciół Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

 

 

 

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content