ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Zbiórka publiczna- Nowy plecak, na nowy rok szkolny

EDYCJA XII

Częstochowa, dnia 17 czerwca 2013 r.

Zaproszenie

Komitet Organizacyjny Akcji Charytatywnej

„Nowy plecak na nowy rok szkolny”

Zaprasza szanownych Państwa

do wzięcia udziału w zbiórce publicznej XII edycji akcji charytatywnej „Nowy Plecak na nowy rok szkolny” organizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka
i Radnego Miasta Częstochowa Dariusza Kapinosa.

W/w zbiórkę publiczną przeprowadzi Fundacja Chrześcijańska „Adullam” na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Miasta Częstochowy z przeznaczeniem na zakup plecaka z wyprawką szkolą dla dzieci z rodzin ubogich w Dzielnicy Raków.

Zbiórka przeprowadzona będzie w formie dobrowolnych wpłatach na wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Chrześcijańskie „Adullam” w Banku PEKAO S.A. I/O w Częstochowie

nr 95 1240 1213 1111 0010 0717 3690

Komitet Organizacyjny:

Wiceprzewodniczący Klubu Inicjatywa Społeczna: Arkadiusz Śpiewak tel. 500 245 805

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ”:  Rajmund Gruziewski tel. 728 661 257

Prezes Zarządu Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”: Elżbieta Ferenc tel. 608 787 892

Załącznik

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content