ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Współpraca Fundacji z innymi organizacjami pozarządowymi
I. Od września 1999 roku Fundacja została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Bank Żywności w Częstochowie, którego misją przewodnią jest przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród potrzebujących za pośrednictwem organizacji pozarządowych.
Od 2004 roku Fundacja bierze udział w realizacji programu unijnego, którego celem jest
wyrównywanie poziomów bytu socjalnego społeczeństw krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Trzy razy w roku wolontariusze Fundacji brali udział w zbiórkach żywności na rzecz najuboższych, organizowanych w sklepach i supermarketach na terenie miasta Częstochowy.
II. Od sierpnia 2002 roku Fundacja jest członkiem Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KaFOS w Katowicach.
Jako organizacja członkowska Fundacja brała udział w organizowanych licznych szkoleniach i konsultacjach, których celem było podnoszenie jakości świadczonych usług oraz pomoc organizacjom w lepszym i skuteczniejszym działaniu.
Zakres tematyczny szkoleń, z których skorzystali wolontariusze Fundacji, dotyczył prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, znajomości i przestrzegania przepisów prawa przez organizacje pożytku publicznego, pisania projektów o dotacje, profesjonalizacji działań sektora pozarządowego, zarządzania jakością.
Konsultacje dotyczyły praktycznego wypełniania wniosków dotacyjnych oraz sposobu rozliczania dotacji.
III. Od września 2005 roku Fundacja została włączona w poczet organizacji członkowskich
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „ Agape ”. Współpraca przynosi istotne korzyści dla współistnienia organizacji działających w zakresie pomocy społecznej.
IV. Od września 2009 roku Fundacja jest członkiem Narodowego Forum Doradztwa Kariery(NFDK).
Od samego początku bierzemy aktywny udział w pracach Stowarzyszenia, które realizuje program całożyciowego rozwoju kariery oraz tworzy platformę integracji doradców zawodowych.
W czasie wyborów do władz regionalnych województwa śląskiego NFDK Elżbieta Ferenc przyjęła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej władz regionalnych.
V. Od grudnia 2009 roku Fundacja jest członkiem “Porozumienia z logo EFS” , którego celem jest połączenie potencjału organizacji pozarządowych województwa śląskiego w działaniach na rzecz realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wspierania efektywnego wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Idea porozumienia wypracowana została przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji
Pozarządowych „MOST” w Katowicach.

VI. W dniu 20 września 2012 roku Fundacja została przyjęta na członka Stowarzyszenia
Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi
Częstochowskiej.
23 września 2013r. w auli Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizowane zostało Seminarium „Częstochowskie Dni Trzeźwości” (przy wsparciu finansowym Województwa Śląskiego w Katowicach) pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowa.

Aktualności

  • Wszystkie posty
  • Aktualności
  • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

0 +
WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content