ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Wspólny czas ma największą wartość

 

Wspólny czas ma największą wartość, o tym przekonywali się uczestnicy wyjazdu organizowanego w ramach działań Klubu Abstynenta “Droga do wolności”. Uczestnicy Klubu Abstynenta „Droga do wolności” wraz z opiekunami w grudniowy weekend mieli okazję uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych pod okiem specjalisty ds. uzależnień w niecodziennej formie. Warsztaty połączone były z integracją w trakcie zwiedzania pięknych okolic Jury Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. Bobolic i Mirowa oraz przyjacielskich rozmów i wspólnych posiłków.

W ramach zadania organizowane były działania aktywizujące i integrujące środowisko abstynenckie, osób uzależnionych od alkoholu, a także współuzależnionych członków ich rodzin oraz działania motywujące do podjęcia leczenia w wyspecjalizowanych placówkach, włączenia się w działania klubów abstynenckich oraz promowania zdrowego (trzeźwego) modelu życia.

 

Działania Klubu Abstynenta “Droga do wolności” prowadzone są w ramach zadania „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa. W ramach zadania udzielana jest pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu w powrocie do trzeźwego życia w społeczeństwie przez: organizację spotkań grupowych i indywidualnych z kierownikiem klubu (który jest również animatorem czasu wolnego), terapeutami ds. uzależnienia/ instruktorami terapii uzależnień oraz innymi specjalistami, mającymi na celu wzbudzanie motywacji do trwania w abstynencji alkoholowej, rozbudzanie zainteresowań i aktywności członków klubu (np. poprzez zajęcia sportowe, muzyczne, hobbistyczne, itp.), organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego, wspólne świętowanie uroczystości bez alkoholu, wyjazdy, integrację osób wywodzących się ze środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną poprzez włączenie się do prac wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnej, propagowanie w społeczeństwie idei trzeźwości.                                               .

Klub Abstynenta „Droga do wolności czynny jest 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni świątecznych).

 

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content