ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Stare Miasto rozbudzane do działania

Działania związane z organizowaniem społeczności lokalnej prowadzone m.in. w dzielnicy Stare Miasto pokazują, jak ważna jest moc sprawcza mieszkańców w planowaniu i realizacji działań w środowisku lokalnym. Od początku stycznia 2018 roku ruszyła realizacja nowego projektu zmierzającego do wzmocnienia mieszkańców tej najstarszej częstochowskiej dzielnicy oraz ich najbliższego otoczenia w podejmowaniu decyzji i inicjatyw, które realnie wpłyną na wzrost jakości ich życia.

 

Projekt pn. „Stare Miasto-Nowe Życie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, powierzony został do realizacji przez Gminę – w formie zadania publicznego – Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Termin zakończenia to 31 grudnia 2020 roku. W zadaniu, którego celem jest zwiększenie integracji oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób z grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, weźmie udział minimum 300 mieszkańców Starego Miasta. Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mogli liczyć na indywidualne podejście oraz opracowanie odpowiedniej dla nich ścieżki wsparcia. W działaniach uwzględniona zostanie również przestrzeń dla osób z otoczenia uczestników projektu, których aktywna obecność wzmacniać będzie proces reintegracji mieszkańców oraz rewitalizacji terenu dzielnicy, poprzez rozbudzanie świadomości i wrażliwości społecznej, zarówno w zakresie potrzeb, jak i pozytywnych sposobów ich zaspokajania (rozwój zainteresowań, odkrywanie tożsamości lokalnej, dbałość sąsiedzka).

 

Oferowane wsparcie odbywać się będzie w ramach:

  • Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – w dużej mierze opartego na dotychczasowych działaniach Fundacji, czyli informowaniu i edukowaniu potrzebujących mieszkańców Częstochowy o miejscach i formach pomocy do nich adresowanej. Dla wielu osób barierą, która wpływa na bierność ich postawy, jest samo pytanie o pomoc. Dlatego pracujący w Punkcie animator pierwszego kontaktu jest osobą o wysokiej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i umiejętnie wskazującą ścieżkę pomocy. Poza podstawowymi informacjami udzielana jest tutaj pomoc doraźna (m.in. w postaci punktu wydawania odzieży, rzeczy i sprzętu domowego użytku) oraz rekrutacja do projektu „Stare Miasto – Nowe Życie”. Wiedza i doświadczenie animatora pierwszego kontaktu pozwala kierować osoby do instytucji pomocowych z terenu całego miasta. Mieszkańcy dzielnicy to osoby w wieku aktywności zawodowej, ale także dzieci i młodzież. Z myślą o nich streetworkerzy działają w terenie, badając i nawiązując relacje w środowiskach monitorują miejsca przebywania dzieci (szczególnie poza kontrolą osób dorosłych).
  • Klubu Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia dla osób z dzielnicy Stare Miasto – miejsca dla uczestników projektu, w którym na ścieżce swojego rozwoju mogą skorzystać z pomocy terapeuty ds. uzależnień, specjalisty ds. budżetowania, trenera umiejętności społecznych i doradcy zawodowego. Wsparcie specjalistów ma pomóc w powrocie na rynek pracy lub do aktywnego funkcjonowania w społeczności lokalnej, dbając zarówno o odbudowanie pozytywnej samooceny, jak i nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzięki wzmocnieniu potencjału uczestników i pokonaniu ograniczeń czy uzależnień zyskujemy pewnego siebie mieszkańca dzielnicy. Tutaj dodatkowym wsparciem dla osób uzależnionych lub współuzależnionych jest uczestnictwo w formach zajęć organizowanych przez Klub Abstynenta. Dla rodziców pracujących lub podejmujących kroki w kierunku zatrudnienia pomocna jest świetlica dla dzieci i młodzieży (w której utworzono dodatkowych 50 miejsc, w tym od 3 roku życia). Dzieci spędzają tu czas w sposób nie tylko bezpieczny, ale i twórczy, aktywnie uczestnicząc na zajęciach o charakterze wychowawczym, edukacyjnym i terapeutycznym.
  • Organizowania Społeczności Lokalnej dla dzielnicy Stare Miasto – czyli budowania potencjału dzielnicy poprzez wspieranie postaw obywatelskich, pobudzanie lokalnej społeczności, zachęcanie do aktywnej integracji. Stare Miasto kreują nie tylko instytucje, urzędy i miejsca użyteczności publicznej, które się znajdują się na jego terenie, ale przede wszystkim mieszkający i pracujący na tym terenie częstochowianie. OSL to przestrzeń, w której stykają się potrzeby i wyrastają odpowiadające na nie działania. Mieszkańcom biorącym udział w działaniach OSL oferowane jest wsparcie animatora lokalnego, mediatora sporów sąsiedzkich, trenerów warsztatów społeczno-obywatelskich, oferujących rozwój poprzez pobudzenie aktywności i budowanie integracji oraz tożsamości lokalnej. Aby ułatwić dostęp do wsparcia doradczego i konsultacyjnego jak największej liczbie osób, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Usług Społecznych, który skupiać będzie specjalistów z różnych dziedzin, oferujących usługi w różnych punktach dzielnicy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie www.adullam.pl/!!!babel w zakładce „Projekt Stare Miasto – Nowe Życie”.

 

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 39 46, (34) 365 38 30

e-mail: biuro@adullam.pl

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content