ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Seminarium „Częstochowskie Dni Trzeźwości”

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”  serdecznie zaprasza Szanownych  Państwa na Seminarium „Częstochowskie Dni Trzeźwości”,  zorganizowane przy wsparciu finansowym Województwa Śląskiego w Katowicach pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowa,  które odbędzie się w auli Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8 w dniu 23 września 2013r.

Ideą przewodnią „Częstochowskich Dni Trzeźwości” jest zintegrowanie instytucji i organizacji na rzecz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami szczególnie wśród młodszej części naszej społeczności.

Cel ten chcemy osiągnąć przez:

  1. Pogłębienie wiedzy na temat negatywnego oddziaływania alkoholu na organizm człowieka, skutków społecznych jego nadużywania oraz sposobów przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez udział w seminarium.
  2. Poprawę  świadomości na temat form i miejsc pomocy dla osób borykających się z problemem alkoholowym oraz ich rodzin.
  3. Uświadomienie potrzeby zacieśnienia współpracy z innymi podmiotami (między innymi: szkoły, uczelnie, świetlice, kluby abstynenckie, ośrodki odwykowe, ośrodki terapeutyczne itp.) w zakresie walki z alkoholizmem.

Program Seminarium:

godz. 1300 – 1450 – Wykład aktywizowany – współczesne formy pracy profilaktycznej z osobą

eksperymentującą  lub uzależnioną od alkoholu – prowadzący dr Krzysztof

Wojcieszek   – specjalista w zakresie profilaktyki problemów

alkoholowych

godz. 1500 – 1620 – część główna Seminarium – prelekcje-wykłady

godz. 1620 – 1700 – poczęstunek z gorącymi potrawami

godz. 1700 – 1840 – Wykład aktywizowany – „Od beznadziei do wolności” – prowadzący

Zbigniew Urbaniak  – Prezes Stowarzyszenia „ Teen Challenge”

Chrześcijańskiego Ośrodka dla Osób  Uzależnionych  w Broczynie

Ulotka

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content