ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Punkt Konsultacyjny dla wsparcia rodzin z dotkniętych problemem alkoholowym

Rolą utworzonego Punktu Konsultacyjnego jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz ich najbliższym. W ramach dyżurów specjalistów (pracownika socjalnego, terapeuty ds. uzależnień, psychologa) udzielane są porady i konsultacje w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Jeżeli problem spożywania alkoholu dotyczy Ciebie lub Twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika lub potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej możesz otrzymać wsparcie i pomoc od specjalistów różnych dziedzin.

Zapraszamy osoby uzależnione i używające w sposób dla nich szkodliwy alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny, osoby współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie. Spotkania mają charakter anonimowy i nieodpłatny. spotkań o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. W trakcie pełnionych dyżurów terapeuci ds. uzależnień, pracownik socjalny oraz psycholog będą udzielali konsultacji, których celem jest edukacja w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielanie porad socjalnych i profilaktycznych dla osób dotkniętych tym problemem oraz ich rodzin, jak również motywowanie do podjęcia walki z nałogiem w celu ochrony zdrowia i życia oraz odbudowania relacji z osobami bliskimi.

Punkt Konsultacyjny działający w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Częstochowa, prowadzony jest przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku. Porady i konsultacje świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00 przy ulicy Warszawskiej 13.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content