ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Punkt interwencyjny i edukacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Zadanie publiczne pn. „Punkt interwencyjny i edukacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin” realizowane jest w okresie od 2 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Stanowi kontynuację działań związanych z profilaktyką uzależnień, mającą na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym poprzez zwiększenie w społeczności lokalnej wiedzy na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk, m. in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałania patologiom uzależnień oraz odpowiedzialną sprzedażą alkoholu.

Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie i przeprowadzanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym, w tym porady terapeutyczne, rozmowy, spotkania, itp.

W ramach niniejszego zadania publicznego odbywają się m.in. spotkania konsultacyjne z terapeutą uzależnień/psychologiem, pracownikiem socjalnym.

Ze wsparcia mogą korzystać osoby znajdujące się w grupie ryzyka uzależnień, doświadczające przemocy, rodziny z problemem uzależnień z terenu Częstochowy, w tym z dzielnicy Stare Miasto (rejonu, w którym występuje kumulacja problemów społecznych na skalę niespotykaną w innych częściach miasta).

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Gminy Miasto Częstochowa i zlecone zostało do realizacji w trybie konkursowym.

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” od 1 lutego 2021 roku prowadzi Punkt Konsultacyjno-Wspierający dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą.

Punkt Konsultacyjno-Wspierający funkcjonuje przy ul. Krakowskiej 34. 

W ramach działalności punktu zgodnie z ustalonym grafikiem we wtorki i czwartki dyżury pełni psycholog/terapeuta uzależnień, a w poniedziałki i środy prawnik, którzy prowadzą rozmowy, udzielają informacji i wsparcia osobom i rodzinom, u których występują problemy związane z uzależnieniem i przemocą.

Jednym z celów pomocy, jaką otrzymują osoby uzależnione, współuzależnione oraz doznające lub stosujące przemoc zgłaszające się do punktu jest zmniejszenie poziomu bezradności tych osób oraz nabycie przez nich wiedzy i umiejętności w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie.

Zadanie związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno-Wspierającego dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Aktualności

  • Wszystkie posty
  • Aktualności
  • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0 +
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY
0

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content