ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Ośrodek wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy

W 2021 roku Fundacja Chrześcijańska „Adullam” realizuje (kontynuacja działania) zadanie publiczne pn. „Ośrodek wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy”.

Celem realizacji zadania publicznego jest prowadzenie ośrodka wsparcia z 15 miejscami całodobowego, okresowego pobytu dla mieszkańców Częstochowy – osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej skierowanych do placówki przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Zadanie realizowane jest w budynku przy ul. Krakowskiej 34, w którym znajdują się wieloosobowe pokoje z łazienkami (niektóre przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami). W ramach ośrodka wsparcia osobom, które znalazły się w sytuacji dla nich kryzysowych z powodu braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, itp. udzielane jest wsparcie w zakresie interwencyjnym, w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych (zapewnienia niezbędnych potrzeb życiowych), w zakresie opiekuńczo-wspomagającym oraz w zakresie wsparcia dziennego. Osoby przebywające w ośrodku wsparcia mają zapewnioną podstawową opiekę pielęgnacyjną w czasie choroby i rekonwalescencji, odpowiednie warunki pobytu, 4 posiłki dziennie, stała opiekę opiekunów medycznych, pielęgniarki, w razie potrzeby lekarza POZ, terapeuty zajęciowego, dostęp do zajęć przez 8 godzin dziennie, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, itp.

Pomoc świadczona w ramach prowadzonego ośrodka wsparcia ma za zadanie pomóc osobom przebywającym w placówce w przezwyciężeniu sytuacji dla nich kryzysowych oraz zapobieg marginalizacji społecznej tych osób.

Zadanie publiczne jest współfinansowane jest ze środków Gminy Miasto Częstochowa i zlecone zostało do realizacji w trybie konkursowym.

Kontakt:

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax/tel. (34) 365 39 46

Aktualności

  • Wszystkie posty
  • Aktualności
  • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

0 +
WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content