ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy.

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla panów Bogdana Grudzińskiego i Janusza Drewniaka, przedstawicieli firmy Mapol s.c. PPHU za wspieranie potrzebujących oraz wielkie serce.

Na przestrzeni 19 lat działalności charytatywnej Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” Firma Mapol s.c. w Częstochowie, reprezentowana przez Panów Bogdana Grudzińskiego i Janusza Drewniaka, wniosła znaczący wkład w rozwój Fundacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych Fundacji właściciele firmy poświęcają swój czas na zajmowanie się rozwiązywaniem trudnych i często bolesnych spraw osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako społecznicy włączali się i włączają w poszukiwanie miejsc pracy dla mężczyzn wychodzących z nałogu picia alkoholu. Dzięki ich pomocy i poręczeniu kilka osób, które straciły nadzieję na znalezienie pracy, otrzymały ją, a  nawet pracują do dziś.

Fundacja zawsze może liczyć, nawet w godzinach kryzysu,  na wsparcie rzeczowe i finansowe firmy. Jest to szczególnie istotne w czasach, gdy Fundacja ma problemy z opłatą bieżących kosztów nieodpłatnej działalności charytatywnej (stołówka, świetlica środowiskowa, hostel, punkt wydawania żywności, odzieży, obuwia itp.)

Panowie Bogdan Grudziński i Janusz Drewniak znajdują czas na schylenie się i wysłuchanie człowieka będącego bezradnym, mimo że ich własna działalność gospodarcza w tych trudnych czasach również wymaga zaangażowania, poświęcenia i pracy. Bez ich wsparcia działalność Fundacji na pewno nie wyglądałaby tak samo, a z pewnością pracowałoby się trudniej. Szczególne podziękowania należą się za propagowanie idei pomocy słabszym wśród innych przedsiębiorców, którzy coraz chętniej włączają się w pomoc najuboższym. Swoją postawą właściciele Mapolu pokazują, że można doskonale i skutecznie łączyć biznes z pomocą społeczną, zachęcając tym samym do naśladownictwa.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content