ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Inicjatywa sąsiedzka według własnego pomysłu? To możliwe!

Czy coś przykuło Waszą uwagę na podwórku przy ul. Krakowskiej 30? Jeśli jeszcze nie mieliście okazji tędy przechodzić, to zachęcamy do obejrzenia efektu wspólnego działania mieszkanek i mieszkańców bloku, mieszczącego się pod tym adresem.

 

Początkowo luźny pomysł, przemienił się w piękne działanie i równie piękny efekt. Wszystko za sprawą mieszkańców, chętnych do działania na rzecz swojego otoczenia, którzy przy wsparciu w postaci warsztatów społeczno-obywatelskich, spotkań z animatorem OSL i mediatorem sporów sąsiedzkich, działających w ramach organizowania społeczności lokalnej na Starym Mieście, stworzyli wspólnie „przydomowe” ogródki. Mieszkańcy połączeni w grupę inicjatorów zaplanowali i wykonali krok po kroku wszystko co niezbędne do zrealizowania swojego pierwotnego pomysłu – zasadzenia krzewów zielonych pod swoimi oknami. O pomoc poprosili zarządcę budynku – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”, który na złożoną wspólnie prośbę przygotował teren pod nasadzenia, usuwając beton, kamienie i starą ziemię, dzięki czemu mieszkańcy mogli spokojnie przystąpić do dalszej pracy.

 

Grupa ochoczych mieszkańców nie miała łatwego zadania, dlatego też uczyła się jak planować pracę, przygotowywać oficjalne pisma, tworzyć ogłoszenia, jak komunikować plany i formułować prośby. Wspólnie pokonywali sytuacje trudne, uczyli się sztuki kompromisu, dzielili się zadaniami, ale i – co niezwykle ważne – celebrowali wspólny sukces.

 

Tym samym, patrząc na rząd zielonych, równiutko zasadzonych tuji, możemy jednoznacznie stwierdzić, iż cykl sąsiedzkich inicjatyw uznajemy za rozpoczęty!

Działania zrealizowane zostały w ramach projektu „Stare Miasto – Nowe Życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest jako zadanie zlecone przez Urząd Miasta Częstochowy Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” i daje możliwość wykonywania tego typu inicjatyw przez chętne do działania grupy mieszkańców, wspierając zakup niezbędnych do ich realizacji rzeczy w ramach tzw. pakietów inicjatyw sąsiedzkich.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content